Gruppearbejde mellem skoleelever

Samarbejdspartnere

Demokrati under udvikling understøttes af en række organisationer og foreninger samt andre aktører, der sammen med Undervisningsministeriet deler visionen om at styrke børn og unges kendskab til og erfaringer med fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Samarbejdspartnerne vil på forskellig vis undervejs i kampagneperioden bidrage til at få demokratiet til at leve i undervisningen, på skolerne og i de lokale samfund. Særligt i uge 12 vil samarbejdspartnerne være med til at sætte et særligt fokus på udvikling af demokratiet. På forsiden kan du følge aktuelle projekter og aktiviteter ude i sektoren.

Er der et projekt, du/I gerne vil have fremhævet på forsiden, eller ønsker du/I at blive samarbejdspartner og bidrage til projektarbejdet Sæt dit aftryk i uge 12, kan du/I skrive til os på demokratiunderudvikling@uvm.dk.

Børne- og Ungdomsforvaltningen - BUF 
BUPL
Børne- og kulturchefforeningen
Børns Vilkår 
Danmarks Idrætsforbund - DIF 
Danmarks Lærerforening - DLF 
Danmarks Private Skoler 
Dansk Anatolien Ungdom 
Dansk Friskoleforening
Danske HF & VUC
Dansk Institut for Menneskerettigheder
Dansk Skoleidræt 
Dansk Ungdoms Fællesråd 
Danske Erhvervsskoler - DEG 
Danske Gymnasier 
Danske Gymnasieelevers  Sammenslutning (DGS)
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - DGI 
Danske Landbrugsskoler 
Danske Skoleelever
Dansklærerforeningen (Ungdomsuddannelserne)
Dansklærerforeningen Folkeskolefraktionen
DR Skole
Efterskoleforeningen 
Erhvervsskolernes Elevorganisation 
Fag og Arbejde - FOA
Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet - FHH
Foreningen af Frie fagskoler
Foreningen af Kristne Friskoler 
Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag - FALIHOS
Foreningen af lærere i Samfundsfag - FALS 
Foreningen af Lærere i Samtidshistorie 
Frie Skolers Lærerforening - FSL 
Gymnasieskolernes lærerforening 
Handelsskolernes Lærerforening
Historielærerforeningen Gym & HF 
Indvandrerrådgivningen 
Kommunernes Landsforening - KL
Koncentrat
Kriminalforsorgen 
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 
Landsforeningen 10. klasse 
Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Lilleskolerne 
Mellemfolkeligt samvirke 
Private Gymnasier og Studenterkurser
Produktionsskoleforeningen
Red Barnet
Religionslærerforeningen 
Religionslærerforeningen (Ungdomsuddannelserne)
Styrelsen for International Rekruttering og Integration - SIRI 
Skole og Forældre 
Skolelederforeningen 
Socialpædagogernes Landsforbund 
Socialt Udviklingscenter - SUS 
SOSU skoler 
Uddannelsesforbundet
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen 
Ungdomsskoleforeningen 
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening - UUVF 
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Danmark
UNG:DOX