Om demokrati under udvikling

’Demokrati under udvikling’ er titlen på den nationale kampagne og temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab. 

Kampagnen er målrettet grundskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler og almene voksenuddannelser samt andre aktører med interesse for arbejdet med demokrati i et handlingsperspektiv. Kampagnen løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.

På sitet findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

Baggrund

En international undersøgelse blandt elever i 8. klasse i 24 lande viser, at danske unge indtager førstepladsen, når det handler om viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld bruger danske elever ikke deres viden til at udvise politisk engagement og deltage aktivt i demokratiet. ’Demokrati under udvikling’ er derfor udviklet til at give børn og unge handlekompetencer og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet.

Om materialerne

Materieler, forløb og aktiviteter til ’Demokrati under udvikling’ har til formål at styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og derigennem øge deres demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel. Materialerne skal give børn og unge et større kendskab til og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for de fem temaer:

  • Den demokratiske samtale
  • Demokratiske fællesskaber
  • Demokratiske handlekompetencer
  • Kildekritik og kritisk refleksion
  • Demokratisk deltagelse
  • Sæt dit aftryk - projektarbejde

Materialerne er frit tilgængelige her på sitet og giver mulighed for at sammensætte forløb, der passer til udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold. Det er vigtigt, at den enkelte underviser vurderer og tilpasser materialet til klassens faglige og sociale niveau, så der tages udgangspunkt i elevernes virkelighed.

På alle uddannelsesområder kan du finde inspiration til, hvordan du kan sammensætte enkelte forløb, hele temadage eller en samlet temauge.

Sæt dit aftryk er et projektarbejde, der handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at lade dem prøve kræfter med at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.

#sætditaftryk og ’Hvad er demokrati?’ opfordres lærere, undervisere og parter til at dele deres projekter og erfaringer.

Uge 12

I uge 12 forløber den nationale temauge for arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab. Det kræver ingen tilmelding at deltage, men vi opfordrer særligt alle grundskoler og produktionsskoler til at arbejde intensivt med materialerne, herunder materialet ’Sæt dit aftryk’ i denne uge.

Alle gymnasier, erhvervsskoler, øvrige ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser opfordres til frit at tilrettelægge forløb og aktiviteter i løbet af kampagneperioden, der kører helt frem til efteråret 2018.

Samarbejdspartnere

Demokrati under udvikling understøttes af en række faglige organisationer og foreninger samt andre aktører med en vision om at styrke børn og unges kendskab til og erfaringer med fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Under ’Samarbejdspartnere’ kan du finde en liste over alle medvirkende samarbejdspartnere, og følge aktuelle projekter og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i sektoren.

Kontakt

Dorthe Anthony
Projektleder
Undervisningsministeriet 
dorthe.anthony@stukuvm.dk